1956-os Emlékmű

Tihanyi Árpád búcsúlevele.

bővebben

Képgaléria

Templomunkat bemutató képgaléria

bővebben

Oltárkép

Szinte Gábor oltárképe a téli kápolnában

bővebben

 

Keresztút

15 Stáció Szinte Gábor olajfestményein

bővebben

 

 

 

Szent István király és családja oltárkép

 

Szinte Gábor jeles festőművészünk 2004-ben ugyancsak Magyarok Nagyasszonya-templomunkban mutatta be a Szent Koronánkat küldő II. Szilveszter pápa életét megelevenítő pompás falképsorozatát, mielőtt rendeltetési helyére, a pápa szülőfalujába, a dél-franciaországi Saint-Simon templomába vitték a tizenkét nagyméretű táblát. E templom azóta, a nemzetközi érdeklődés előterébe került.

Szinte Gábor mély hivatástudattal rendelkező művész, aki sok évtizedes, küzdelmes élete során a tehetségét nemzete talpra állításának a szolgálatába állította. Új művével is ez a célja.


Az oltárkép három táblából áll:
A középsőn államalapító királyunk, az idős Szent István tollba mondja intelmeit, a hosszú uralkodása alatt szerzett legfőbb tanulságokat, fiának, trónja örökösének, Imrének, és rajta keresztül minden idők magyarjának! Drámai feszültség, mély csend uralja a képet. István gondterhelt arccal fogalmaz, minden szónak nyomatékot ad. Bíborszínű trónkárpit előtt ül, amely mögött, az éjszaka fényeiben feltűnik a Magyarok Nagyasszonya, karján a világ Megváltójával. Az előtérben a Szent Korona, bíborpárnán, amely István életének legfőbb eredménye: népe önálló keresztény állammá alakult, amelyet Európa nagyhatalmai is kénytelenek voltak elismerni. István királyunk ezt a korona mellett lévő kardjával vívta ki, a Boldogasszony segítségével.
A jobb oldali képen a trónörökös Szent Imre herceg, az 1030-ban II. Konrád német császár felett aratott nagy győzelem hadvezére jelenik meg a fénylő napsütésben, a Kárpát-medence termékeny, zöldellő tájában. Acélos jelleme, testi és lelki ereje az Intelmekben foglaltakat váltják valóra. Ő valóban méltó István király művének folytatására! A háttérben a fehér fejedelmi paripája már békésen legel a diadal után. Mellette Imre fővezéri zászlaja. S előtte a tisztaságát jelző fehér liliom. Az egész ország ünnepi öröme sugárzik a képről, amellyel Imre királlyá koronázására készült 1031-ben. S ezt nem zavarja meg a jobb szélen megjelenő vadkan sötét feje. Bár kioltotta Imre földi életét, eszköze lett az emberi gonoszságnak, de nem tudta kerékbe törni István király életművét. Imre 1000 év óta eszményképe minden egészséges magyar ifjúnak! S e kép, a művészet erejével, 2007-ben, vonzóvá teszi őt a ma és a jövő magyarsága számára!
A bal oldali kép Boldog Gizellát, az első magyar szent család szívét, az édesanyát mutatja be a XXI. századi honfitársainknak. István jobbja mellett, a királyi trón mögött, mélytüzű, sötétvörös felhők alatt, az oltár előtt, a kereszten kínhalált szenvedett töviskoronás Krisztus előtt, mély hittel, forrón imádkozik a királyné, a keresztény magyarságért önmagát is áldozatul adó hű feleség és szerető édesanya. Krisztus az élet fájáról, a kék színű keresztről tekint le rá. Elfogadja életáldozatát. Az előtérben, a kereszt lábához, István király bíbor trónkárpitjának szegélyére tett illatos, a tövükről levágott fehér és piros rózsaszálak a reményt jelképező zöldes vázában az eltemetett gyermekeikre utalnak. Az oltár előtt a tömjénező is az áldozatra utal.


Dr. Prokopp Mária
Új Ember 2007.09.02